2018-2019 Dönemi İçin Burs, Ücretsiz Okuma ve İndirim Sayı ve Oranları

                                                                                                                       BURSLAR


SJ BURSLARI
1. Mevcut SJ Lisesi Öğrencilerine Yönelik Burslar:

Vakıf kaynaklarından karşılanmak üzere 5 tam burs karşılığına kadar ve şartlı bağışlardan sağlanan burslar

2. Küçük Prens Ortaokulu Eğitimini Tamamlamış, SJ Lisesi’ne İlk Yerleştirmede Kayıt Yapan Öğrencilere Yönelik Burslar:

a) SAJEV ve SJ Lisesi ile Eşit Olarak Verilen Ortak Burslar (Eğitim Dönemi Süresince):

SJ Lisesine ilk yerleştirmede kesin kayıt yaptıran en başarılı,

Birinci öğrenciye                             %100

İkinci öğrenciye                              % 50

b) Vakıf tarafından karşılanan SAJEV Bursları (1 senelik):

Üçüncü ve Dördüncü öğrenciye     %50

KP OKULLARI BURSLARI

Vakıf kaynaklarından karşılanmak üzere 15 tam burs karşılığına kadar ve şartlı bağışlardan sağlanan burslar,

DİĞER BURSLAR

Burs sayıları ve miktarları Vakfın mali durumuna göre Burs Komitesi’nin başvuruları değerlendirmesi ve önerisine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                         ÜCRETSİZ OKUMA                         

 2018-2019 dönemi için belirlenen oran %3’dür.

İNDİRİMLER

SJ’li, KP’li, Kardeş ve Çalışan İndirimleri için Yönetmelikte yer alan oranlar uygulanacaktır.

1. Lise İndirimi:

2018-2019 Lise İndirimi için uygulanacak oranlar giriş puanlarına göre belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.

                   İndirim

450 ve üzeri                  %50

410 - 449.99                 %40

380 - 409.99                 %30

350 - 379.99                 %20

323 - 349.99                 %15

*Burs oranı Burs Komitesi ve Y.K. kararı ile öğrencinin durumuna göre belirlenir.

Peşin ödeme indirimi hariç, tüm indirimlerin toplamı %50’yi geçemez.

2. Peşin İndirimi:

Mevcut öğrenciler ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt dönemi içerisinde Özel Küçük Prens Okulları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek tarihe kadar, eğitim ve yemek ücretinin tamamını tek seferde ödemeyi tercih eden velilere peşin ödeme indirimi uygulanır.

Peşin ödeme indirim oranı Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir ve Mayıs ayına kadar eğitim ve yemek ücretleri ile birlikte duyurulur.

Peşin ödeme indirimi %5 olarak uygulanır.