2017-2018 Burs, Ücretsiz Okuma ve İndirim Sayı ve Oranlarımız

                                                                                                                       BURSLAR

SJ BURSLARI
1. Mevcut SJ Lisesi Öğrencilerine Yönelik Burslar:

Vakıf kaynaklarından karşılanmak üzere 5 tam burs karşılığına kadar ve şartlı bağışlardan sağlanan burslar

2. Küçük Prens Ortaokulu Eğitimini Tamamlamış, SJ Lisesi’ne İlk Yerleştirmede Kayıt Yapan Öğrencilere Yönelik Burslar:

a) SAJEV ve SJ Lisesi ile Eşit Olarak Verilen Ortak Burslar (Eğitim Dönemi Süresince):
SJ Lisesine ilk yerleştirmede kesin kayıt yaptıran en başarılı,
Birinci öğrenciye       %100
İkinci öğrenciye        % 50

b) Vakıf tarafından karşılanan SAJEV Bursları (1 senelik):
Üçüncü ve Dördüncü öğrenciye     %50

KP OKULLARI BURSLARI
Vakıf kaynaklarından karşılanmak üzere 15 tam burs karşılığına kadar ve şartlı bağışlardan sağlanan burslar,

DİĞER BURSLAR
Burs sayıları ve miktarları Vakfın mali durumuna göre Burs Komitesi’nin başvuruları değerlendirmesi ve önerisine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                         ÜCRETSİZ OKUMA                         

2017-2018 dönemi için belirlenen oran %3’dür.

İNDİRİMLER

SJ’li, KP’li, Kardeş ve Çalışan İndirimleri için Yönetmelikte yer alan oranlar uygulanacaktır.

1. Lise İndirimi:

2017-2018 Lise İndirimi için uygulanacak oranlar giriş puanlarına göre belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.

                                İndirim  
495 -500                    %50
490 - 494.99              %40
480 - 489.99              %30
450 - 479.99              %20
400 – 449.99             %15

*Burs oranı Burs Komitesi ve Y.K. kararı ile öğrencinin durumuna göre belirlenir.

Peşin ödeme indirimi hariç,  tüm indirimlerin toplamı %50’yi geçemez.

2. Peşin İndirimi:

Mevcut öğrenciler ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt dönemi içerisinde 31 Ağustos’a kadar, eğitim ve yemek ücretinin tamamını tek seferde ödemeyi tercih eden velilere peşin ödeme indirimi uygulanır.

Peşin ödeme indirim oranı Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir ve Mayıs ayına kadar eğitim ve yemek ücretleri ile birlikte duyurulur.

Peşin ödeme indirimi %5 olarak uygulanır.